Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Zorgtoeslag

De zorgtoeslag is een toeslag voor de kosten van de zorgverzekering.

Alleenstaanden vanaf 18 jaar met een inkomen tot ongeveer € 26.300 hebben recht op zorgtoeslag. Voor paren is het € 32.655. Het inkomen is het verzamelinkomen van u en dat van uw eventuele partner. Ook mag u niet te veel vermogen hebben.

De toeslag bedraagt voor een alleenstaande maximaal € 78,- per maand en voor een paar maximaal € 149,- per maand.

Heeft u een laag inkomen, krijgt u meer zorgtoeslag dan iemand met een hoger inkomen.

Ook het vermogen is van belang. Alleenstaanden met meer dan €103.423,- vermogen, hebben geen recht op de zorgtoeslag. Voor paren geldt een grens van €124.753,-. 

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.