Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Kinderopvangtoeslag

Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang. De toeslag is inkomensafhankelijk: u ontvangt meer toeslag naarmate uw inkomen lager is.

U komt voor kinderopvangtoeslag in aanmerking als u kinderen heeft die naar een erkende dagopvang (0 - 4 jaar), buitenschoolse opvang (4 - 13 jaar) of gastouder gaan. Informele, niet geregistreerde kinderopvang door familie of kennissen valt hier dus niet onder.

De gemeente houdt geregistreerde instellingen bij (zie het Landelijk Register Kinderopvang). Voor paren geldt dat beide ouders moeten werken. U kunt de kinderopvangtoeslag rechtstreeks aanvragen bij de Belastingdienst via toeslagen.nl.

Let op! Gaat u gebruikmaken van kinderopvangtoeslag? Vraag de toeslag direct aan. U kunt namelijk maximaal 3 maanden aan kinderopvangtoeslag met terugwerkende kracht terugkrijgen.

Ouders betalen in principe eerst zelf de kinderopvanginstelling en moeten de kinderopvangtoeslag terugvragen. Met een vaste automatische overschrijving kunt u ervoor zorgen dat de toeslag elke maand automatisch naar de kinderopvanginstelling wordt overgeschreven. Informeer bij uw bank hoe u zo'n vaste overschrijving kunt regelen.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.