Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Kinderbijslag

Iedereen die in Nederland woont of in loondienst is, heeft onder bepaalde voorwaarden recht op kinderbijslag voor de kinderen jonger dan 18 jaar die tot zijn huishouden behoren.

De hoogte van de kinderbijslag is onder meer afhankelijk van de leeftijd van het kind en van de situatie: is het kind uitwonend of niet, heeft het eigen inkomsten en in welke mate wordt het door ouders onderhouden? De hoogte van de kinderbijslag is niet afhankelijk van het inkomen van de ouder(s).

In het algemeen hebben alle inwoners van Nederland zonder meer recht op kinderbijslag voor thuiswonende eigen kinderen, stief- en soms pleegkinderen onder de 18 jaar. Voor kinderen van 16 of 17 jaar zijn de eigen inkomsten van het kind van belang. In uitzonderingsgevallen moeten ouders aantonen dat zij een bepaald bedrag uitgeven aan het levensonderhoud van een kind.

Thuiswonend kind dat intensieve zorg nodig heeft

Heeft u een kind in huis wonen dat intensieve zorg nodig heeft? Bijvoorbeeld vanwege een handicap of ernstige ziekte? Dan heeft u voor dit kind recht recht op het dubbele bedrag aan kinderbijslag als het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) een positief advies geeft. Het CIZ beoordeelt de zorgbehoefte van uw kind aan de hand van 10 onderwerpen:

 1. lichaamshygiëne
 2. zindelijkheid
 3. hulp bij eten en drinken
 4. mobiliteit
 5. medische verzorging
 6. gedragsproblemen
 7. vermogen tot communicatie
 8. zelfstandigheid (alleen thuis zijn)
 9. behoefte aan begeleiding buitenshuis
 10. noodzaak voor structuur in dagbesteding

Als de zorgbehoefte groot is, geeft het CIZ een positief advies.

U heeft naast de dubbele kinderbijslag recht op een aanvullend bedrag van €1.460 per jaar als:

 • u alleenstaande ouder bent en zonder partner de zorg heeft over een ernstig ziek of gehandicapt thuiswonend kind, of:
 • u heeft een partner en het bruto-inkomen van u of uw partner is niet hoger dan € 4.814 per jaar.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.