Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Huurtoeslag

Huurders van een zelfstandige woning die in verhouding tot hun inkomen te veel huur betalen, kunnen in aanmerking komen voor huurtoeslag. Een zelfstandige woning heeft een eigen voordeur. Daarom komen kamerbewoners meestal niet in aanmerking voor huurtoeslag. Om in aanmerking te komen, mag de huur niet te hoog zijn en het inkomen en vermogen niet boven een bepaalde grens uitkomen.

Inkomensgrenzen

Als u huurtoeslag aanvraagt, moet u het verzamelinkomen opgeven van u en uw eventuele partner. Ook wordt rekening gehouden met het inkomen van andere medebewoners. Heeft u inwonende kinderen tot 23 jaar? Dan telt van hen alleen het inkomen boven € 4.749 mee. Het verzamelinkomen is terug te vinden op de meest recente (voorlopige) aanslag inkomstenbelasting. Als er geen belastingaangifte is gedaan, staat het bedrag ook op uw laatste jaaropgaaf. U kunt dit ook navragen bij uw werkgever of uitkeringsinstantie.
Iemand met een laag inkomen ontvangt meer huurtoeslag dan iemand met een hoger inkomen. Hieronder de inkomensgrenzen van het verzamelinkomen waarbij u recht heeft op huurtoeslag:

Jonger dan AOW-leeftijd 

AOW-leeftijd en ouder

Alleenstaande 

€ 21.950 

€ 21.950

Meerpersoonshuishouden

€ 29.800

€ 29.825

Bij een hoger inkomen hebt u geen recht op huurtoeslag.

Huurgrenzen

Bij het aanvragen van huurtoeslag moet u de rekenhuur opgeven. Dat is de huurprijs exclusief servicekosten. Deze huurprijs mag niet niet hoger zijn dan € 710,68. Is dit wel het geval, heeft u geen recht op huurtoeslag. Bij de berekening van de rekenhuur mag u voor de volgende servicekosten maximaal €12,- optellen per kostenpost:

 • Kosten voor de lift en elektriciteit in gemeenschappelijke ruimten.
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten.
 • Kosten voor een huismeester.
 • Kosten voor onderhoud van dienstruimten en gemeenschappelijke recreatieruimten.

Andere servicekosten komen niet in aanmerking voor huurtoeslag. Als u de woning aan derden onderverhuurt, moet u de rekenhuur met 25% verlagen.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.