Tegemoetkomingen zijn er niet alleen voor mensen met een bijstandsuitkering. Wellicht heeft ook u recht op landelijke tegemoetkomingen of gemeente specifieke regelingen.

Weet u op welke toeslagen en subsidies u recht heeft? En hoeveel deze regelingen u opleveren? Deze site berekent het voor u!

Als u alle gegevens bij de hand heeft, ziet u binnen 5 a 10 minuten waar u recht op heeft. U blijft anoniem.

De site werkt met de meest actuele cijfers (jan 2015).

Ik wil weten waar ik recht op heb:

De berekende bedragen zijn een schatting. U kunt hier geen rechten aan ontlenen.

Bijzondere bijstand

Voor bijzondere noodzakelijke kosten, die u nergens anders vergoed kunt krijgen, kunt u bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente.

Bijzondere kosten zijn kosten die niet iedereen heeft, maar die voor u toch noodzakelijk zijn, zoals de kosten voor een speciaal dieet. Of u voor vergoeding in aanmerking komt, bepaalt uw gemeente. Sommige gemeenten hanteren een drempelbedrag, u krijgt dan alleen de kosten boven dit bedrag vergoed. Als u de kosten via een andere instantie vergoed kunt krijgen, bijvoorbeeld bij uw zorgverzekeraar, komt u niet voor bijzondere bijstand in aanmerking.

De regelingen op gemeentelijk niveau worden per gemeente apart berekend, nadat de landelijke regelingen berekend zijn.  U kunt straks na de resultatenpagina, uw gemeente selecteren om te bekijken waar u recht op heeft. Of ga nu direct naar uw gemeente via het gemeenteoverzicht.

Terug naar regelingenoverzicht

Tips

 • Houd uw inkomensgegevens bij de hand. Kijk op uw:

  - loon- of uitkeringsstrook
  - aangifte inkomstenbelasting of jaaropgaaf
  - beschikking huur-of zorgtoeslag
  - overzicht kinderopvang
  - huurcontract

 • Wilt u iets wijzigen? In de berekening vindt u een terugknop.

 • Wacht niet te lang met aanvragen. Regelingen en toeslagen kunnen veranderen.

 • Op zoek naar gemeentelijke regelingen? Aan het einde van de berekening kiest u uw gemeente en ziet u welke vergoedingen u kunt aanvragen. Of ga direct naar het gemeentedeel.